BIOGRAPHY OF RUDOLF BURDA


* 1973

Rudolf Burda studied at the School of Applied Arts in Turnov (Czech Republic) major of artistic blacksmithing. From 1992 to 1993 Rudolf absolved an internship in California, USA, after his return the Rudolf Burda Studio was established in the Czech Republic.

Nowadays Rudolf primarily works with glass and designs stainless steel sculptures. His works are represented in various art collections in the Czech Republic, Germany, Austria, Holland, Great Britain, United States of America, and the Middle East. From 2012 Rudolf participated at various exhibitions and art fairs Netherlands, UAE, Singapore, China and USA.

In 2016 Rolls-Royce bought a whole collection of RR & RB and the chairman of Leica Company had contacted Rudolf and ordered a 5-meters-high commission for brand new Leica’s World in Wetzlar, Germany.

At the end of 2018 Rudolf Burda will participate in the most prestigious art events for emerging artists: The Jiangsu Art Fair and the Scope Miami Art Basel Miami, Art Bab 2018, Kingdom Of Bahrain, which will be followed by a personal large exhibition in the capital of Oman Muscat.

Artist’s statement:
“The greatest inspiration for me is the universe that is fulfilling my life’s credo of being the energy of the big bang, which has neither beginning nor ending. In my work I’m following minimalistic legacy and I am searching for the ideal and pure form. My aim is to contribute to the preservation of the old tradition of hand-blown glass together with developing and perfecting it.”

EN

RUDOLF BURDA IN THE CONCEPTS OF QUANTUM PHYSICS

Describing the objects of Rudolf Burda is almost counterproductive. They attract all conceivable attention and are characterized by the famous statement that the artist describes in another form what we cannot express in words.

The interpretation of the work of some artists – and Rudolf Burda is one of them – defies the traditional art-historical vocabulary. If we want to use it according to established rules, we create an insufficient description or a poetic eulogy.

I found that the language of physics – specifically quantum theory – is much more suitable for identifying Burda’s artifacts. I was inspired by John Polkinghorne, a theorist who called himself a critical realist and dedicated himself to popularizing quantum physics.

Looking at the radiant, multi-layered glass eyes of Rudolf Burda, the parallel with the principle of superposition comes to mind. The spheres seem to combine several states of matter that we do not know in the real world. Similarly, polished stainless steel objects generate several optical illusions, whose „reality“ is not a simple universe but an entire multiverse. In the environment of Burda’s objects, the viewer is confronted with a series of metaphysical questions related to the effort to understand what is actually happening to us as observers, in what elusive story of pure beauty on the edge of endurance we find ourselves. On the other hand, a certain austerity, minimalism, and the author’s discipline define intelligibility, which holds the key to the mentioned reality, a place in the world.
We perceive it in its Newtonian simplicity, but behind it, we sense a quantum world
of Heisenbergian uncertainty. Rudolf Burda’s indescribable artifacts are found at this peculiar junction. They interact economically, not loquaciously, and thus become
more attractive (like the randomness of tropical dawn).

Quantum theory, as well as art, teaches us that the world is full of surprises.

Lenka Lindaurová
March 2023

CZ

RUDOLF BURDA V POJMECH KVANTOVÉ FYZIKY

Popisovat objekty Rudolfa Burdy je téměř kontraproduktivní. Strhávají na sebe veškerou myslitelnou pozornost a platí pro ně známý výrok, že umělec popisuje jinou formou to, co neumíme říci slovy.

Výklad díla některých umělců – a právě k nim patří také Rudolf Burda – se vzpírá tradičnímu kunsthistorickému slovníku. Pokud ho chceme použít podle zavedených pravidel, vytvoříme nedostatečný popis, nebo poetický chvalozpěv.

Zjistila jsem, že k identifikaci Burdových artefaktů se mnohem více hodí jazyk fyziky – konkrétně kvantové teorie. Inspiroval mě John Polkinghorne, teoretik, který se označoval za kritického realistu a věnoval se popularizaci kvantové fyziky.

Při pohledu na zářivé, mnohovrstevnaté skleněné oči Rudolfa Burdy mě napadá
paralela s principem superpozice. Koule jako by v sobě slučovaly několik stavů hmoty, jež ve skutečném světě neznáme. Podobně také objekty z leštěného nerezu generující hned několik optických klamů, jejichž „realita“ není jednoduchým univerzem, ale celým multiverzem. V prostředí Burdových objektů diváka napadá celá řada metafyzických otázek, které souvisejí se snahou porozumět tomu, co se vlastně s námi jako pozorovateli vlastně děje, v jakém neuchopitelném příběhu čisté krásy na hranici únosnosti jsme se ocitli. Na druhé straně ale určitá strohost, minimalismus a autorova kázeň definují srozumitelnost, která drží klíč ke zmíněné realitě, místem na světě. Ten sice vnímáme v jeho newtonovské jednoznačnosti, za ním ale tušíme kvantový svět heisenbergovské neurčitosti. Na tomto zvláštním přelomu se ocitají nepopsatelné artefakty Rudolfa Burdy. Interagují úsporně, nikoli mnohoslovně, a tím se stávají atraktivnější (jako náhlost tropického svítání).

Kvantová teorie a také umění nás učí, že svět je plný překvapení.

Lenka Lindaurová

březen 2023

SELECTED EXHIBITIONS

2023

„9“ RUDOLF BURDA & TUGENDHAT, Brno, Czech Republic

RUDOLF BURDA „∞“ Smetanova Litomyšl, 2023

2022

Taksu Gallery, Kuala Lumpur / Singapur, 2022
COLUMN / NEBESSLOUP, Petr Kellner Collection / PPF ART, Prague, Czech Republic
SPACE SHIP, private collection, Prague, Czech Republic

2021

Letní výtvarný salon, Kodl Contemporary, Praha

2020

LA Art Show — Fine Art, Palm Desert, USA
Art in LA Affair BEVERLY HILLS, ACCA Gallery, USA
Art Madrid — Art Lounge Gallery, Portugal
Kasuga Gallery — Tokyo, Japan
TAKSU Galleries — Singapore / Kuala Lumpur

BLACK POWER & WHITE POWER, Stainless Steel Sculpture I, II, (2,3 m), Prague, Czechia

CIRCLE OF LIFE, Stainless Steel Sculpture, Carrara marble + black stone, (dia: 2 m), Central Hospital of Mladá Boleslav, Czechia

2019

DOPE — Taksu Gallery | Singapore
HIGHLIGHTS — Heitsch Gallery, Munich, Germany
Art Karlsruhe — Heitsch Gallery, Munich, Germany
Art Madrid — Art Lounge Gallery, Portugal
Art BAB 2019 — Bruno Massa Gallery, Kingdom of Bahrain
Art Prague 2019 — PragArtworks, Czech Republic
NordArt 2019 — MULTIVERSUM, Büdelsdorf, Germany
KLAF 2019 — architecture festival, TAKSU Gallery | Kuala Lumpur
ART EXPO Malaysia 2019, TAKSU Gallery | Kuala Lumpur
KASUGA GALLERY, TOKYO, Japan
CONTEXT Art Basel Miami

2018
Bos Fine Art — UNTITLED TZT The Hague
HIGHLIGHTS — Heitsch Gallery | Munich
Bratislava castle, Slovakia, Cermak Eisenkraft Gallery
Voloshyn Gallery — DIALOG — Burda & Deyak
Art Karlsruhe — Heitsch Gallery | Munich
Art Bab 2018 — Bruno Massa Gallery | Kingdom Of Bahrain
Art Paris Art Fair — Cermak Eisenkraft Gallery
AFF Art Fair HONG KONG
Kyiv Art Week — Voloshyn Gallery
LEICA — BIG ROTATION, sculpture for Leica Headquarters in Wetzlar, Germany
Art Expo Malaysia — Mookji Art | Kuala Lumpur
SOFA — Peimbert Gallery | Chicago
CONTEXT Art Basel Miami — Heitsch Gallery

2017
LA ART SHOW 2017
MIRROR SPACE – Personal Exhibition at Stal Gallery in Muscat, Oman
AFF, Singapore
SCOPE New York
ART BASEL
World Trade Organization — WTO, Geneva
LAYERS, JÖRG HEITSCH GALLERY, München
CONTEXT Art Basel Miami — Markowicz Fine Arts

2016
RR & RB exhibition at Rolls-Royce Showroom in Prague,
JIANGSU ART FAIR, Changzhou, Jiangsu province, China
Art Miami SCOPE; Context Art Miami, 2016

2015
Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou, Czech Rep.
Index Dubai, UAE
Glassplus à la Borges, DSC Gallery, Prague, Czech Republic

2014
Index Dubai, UAE

2013
Moser Art Gallery “Czech Glass Masters”
Prague 13th Festival of Art And Glass, Karlovy Vary
Yellow Abyssus No.1, J&T Bank

2012
Boudoir Club Society Prague under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Gate Gallery “Glass Objects” / Naked Geometry of F. Drtikol
12th Festival of Art and Glass, Karlovy Vary Czech Rep,
Rudolf Burda — Abyssus, Sun Gallery — Spa Resort Sanssouci
Art Fair Utrecht, The Netherlands — Van Loon Galleries

1995
Steel and Glass — Museum of Mlada Boleslav, Czech Rep.


Photo by Michael Agel © 2018 – Leica

SELECTED COLLECTIONS

BROVDI ART Art & Culture Foundation
Cermak — Eisenkraft Collection
HUAN TAI HU ART CITY & MUSEUM, China
King of Saudi Arabia Collection
Kingdom of Bahrain — HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa
LEICA, Wetzlar, Germany
MUSEUM OF GLASS IN JABLONEC NAD NISOU, Czech Republic
Malaysia — Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj
Martin Burda Collection | Prague, Czech Republic
Milan Maděryč Collection
Netherlands — E. Mulders Collection
Robert Runták Collection
RB&RR Rolls Royce Collection
Roman Abramovich Collection
Shaikh Rashid bin Khalifa Al Khalifa — The first president and the current honorary president of the Bahrain Art Society
Suncheon MOMA, Korea
TRISH DUGGAN COLLECTION / Glass Museum St. Petersburgh Miami USA
THE ZAIN AZAHARI COLLECTION , Kuala Lumpur, Malaysia
Gallery de Kasuga, Tokyo, Japan
Milan Černohous Collection, Czech Republic
Milan Maděryč Collection, Czech Republic
Petr Kellner Collection / PPF ART, Prague, Czech Republic
Kodl Contemporary Collection, Prague, Czech Republic
… and other private collections in Canberra, Kyiv, London,
Los Angeles, Manama, New York, Paris, Prague, etc.


EXHIBITIONS


1995

Steel and Glass — Museum of Mladá Boleslav, Czech Rep.

2011

GLASS — Hotel Aplaus — Smetanova Litomyšl, Czech Rep.

Futurista / 3dh — Glass Objects

2012

Boudoir Club Society Prague under the auspices

of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Gate Gallery “Glass Objects” / Naked Geometry of F. Drtikol

12th Festival of Art and Glass, Karlovy Vary Czech Rep,

Rudolf Burda — Abyssus, Sun Gallery — Spa Resort Sanssouci

Art `Fair Utrecht, The Netherlands — Van Loon Galleries

2013

Moser Art Gallery “Czech Glass Masters”

Prague 13th Festival of Art And Glass, Karlovy Vary

Yellow Abyssus No.1, J&T Bank

2014

Rudolf Burda Glass, Pop Up Gallery Art Salon S,

Dancing House, Prague, Czech Rep.

index dubai, UAE

2015

Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou, Czech Rep.

index dubai, UAE

ŠKoda aUto University, Mladá Boleslav, Czech Rep.

Chateau Hostačov, Czech Rep.

Glassplus à la Borges, DSC Gallery, Prague, Czech Republic

2016

RR&RB exhibition at Rolls-Royce Showroom in Prague,

Czech Rep.; Permanent Exhibition at Manes, Prague, Czech Rep.;

LP&RB Le Palais Art Hotel Prague, Czech Rep.

JIANGSU ART FAIR, Changzhou, Jiangsu province, China

Art Miami SCOPE; Context Art Miami, 2016

2017

LA ART SHOW 2017; Personal Exhibition at Stal Gallery in Muscat, Oman, 2017;

AFF, Singapore, 2017

SCOPE New York, 2017

ART BASEL, 2017

World Trade Organization — WTO, Geneva, 2017

LAYERS, JÖRG HEITSCH GALLERY, München, 2017

Art Miami Context, 2017

2018

Bos Fine Art — UNTITLED TZT The Hague

Heitsch Gallery — HIGHLIGHTS

Bratislava castle, SK — Cermak Eisenkraft Gallery

Voloshyn Gallery — DIALOG — Burda & Deyak

Art Karlsruhe — Heitsch Gallery

Art Bab 2018 — Kingdom Of Bahrain

Art Paris Art Fair — Cermak Eisenkraft Gallery

AFF Art Fair HONG KONG

Kyiv Art Week, Voloshyn Gallery

LEICA — BIG ROTATION, sculpture for Leica Headquarters in Wetzlar, Germany

SKULPTURALE — JÖRG HEITSCH GALLERY, München

2019

DOPE — Taksu Gallery | Singapore
HIGHLIGHTS — Heitsch Gallery, Munich, Germany
Art Karlsruhe — Heitsch Gallery, Munich, Germany
Art Madrid — Art Lounge Gallery, Portugal
Art BAB 2019 — Bruno Massa Gallery, Kingdom of Bahrain
Art Prague 2019 — PragArtworks, Czech Republic
NordArt 2019 — MULTIVERSUM, Büdelsdorf, Germany
KLAF 2019 — architecture festival, TAKSU Gallery | Kuala Lumpur
ART EXPO Malaysia 2019, TAKSU Gallery | Kuala Lumpur
KASUGA GALLERY, TOKYO, Japan
CONTEXT Art Basel Miami

2020

LA Art Show — Fine Art, Palm Desert, USA
Art in LA Affair BEVERLY HILLS, ACCA Gallery, USA
Art Madrid — Art Lounge Gallery, Portugal
Kasuga Gallery — Tokyo, Japan
TAKSU Galleries — Singapore / Kuala Lumpur

BLACK POWER & WHITE POWER, Stainless Steel Sculpture I, II, (2,3 m), Prague, Czechia

CIRCLE OF LIFE, Stainless Steel Sculpture, Carrara marble + black stone, (dia: 2 m), Central Hospital of Mladá Boleslav, Czechia

2021

Letní výtvarný salon, Kodl Contemporary, Praha

2022

Taksu Gallery, Kuala Lumpur / Singapur, 2022
COLUMN / NEBESSLOUP, Petr Kellner Collection / PPF ART, Prague, Czech Republic
SPACE SHIP, private collection, Prague, Czech Republic

2023

„9“ RUDOLF BURDA & TUGENDHAT, Brno, Czech Republic

RUDOLF BURDA „∞“ Smetanova Litomyšl, 2023


MEDIA FEEDBACK


Prague, Czechia

Munich, Germany

Wetzlar, Germany

Paris, France

Kyiev, Ukraine

Bahrain, Bahrain

Muscat, Oman

Dubai, United Arab Emirates

Hong Kong, China

Singapore

New York, United States

Los Angeles, California, United States

Madrid, Spain

Basel, Switzerland

Miami, Florida, United States

Litomyšl , Czechia

Split, Croatia

Moscow, Russia

Canberra, Australia

Riyadh, Saudi Arabia

Houston,  Texas, United States

Bogota, Columbia

Noumea, New Caledonia

Mexico City, Mexico

Rome,  Italy

Manama, Bahrain

Changzhou, China

Vught, Netherlands

New Delhi, India

London, Great Britan

Karlsruhe, Germany

Kuala Lumpur, Malaysia

Utrecht, Netherlands

Haag, Netherlands


ARTWORKS / Collections


K2 Mountain

Prague, Czechia

Munich, Germany

Wetzlar, Germany

Paris, France

Kyiev, Ukraine

Bahrain, Bahrain

Muscat, Oman

Dubai, United Arab Emirates

Hong Kong, China

Singapore

New York, United States

Los Angeles, California, United States

Madrid, Spain

Basel, Switzerland

Miami, Florida, United States

Litomyšl , Czechia

Split, Croatia

Moscow, Russia

Canberra, Australia

Riyadh, Saudi Arabia

Houston,  Texas, United States

Bogota, Columbia

Noumea, New Caledonia

Mexico City, Mexico

Rome,  Italy

Manama, Bahrain

Changzhou, China

Vught, Netherlands

New Delhi, India

London, Great Britan

Karlsruhe, Germany

Kuala Lumpur, Malaysia

Utrecht, Netherlands

Haag, Netherlands

Velaa Private Island, Maldives

Aspen, Colorado, United States

Seoul, South Korea