Angličtina Čeština
Instagram Rudolf Burda Facebook Youtube

Rudolf Burda

Rudolf Burda

1987 - 1991 Střední umělecko-průmyslová škola v Turnově pro zpracování drahých kovů a kamenů
1992 - 1993 odborná stáž v USA - Californie, Los Angeles
1993 založeno Rudolf Burda Studio


ZASTOUPEN V DESIGNSHOP / GALERIE
Art Salon S, Moser Art Gallery, Van Loon Galleries v Holandsku, galerie v SAE, v Indii

Aktivně spolupracuji s NCK (Nadace českého kubismu) / rekonstrukce Bauerovy vily / Museum J. Gočára v Libodřicích / Hotel Chateau Kotěra v Ratboři

Zastoupení v soukromích sbírkách v Austrálii, České republice, Francii, Itálii, Německu, Portugalsku, Rusku, Spojených státech amerických, Švědsku a další.

 

"Neortodoxtnost ? Originalita ? Odvaha k přístupu k materiálu ? Razantní zásahy do hmoty ? Borec ? BURDA !"

Mgr. MILAN HLAVEŠ Ph.D,
Vedoucí sbírky skla , keramiky a porcelánu UPM Praha

"Sklářská tvorba Rudolfa Burdy vychází do značné míry z jeho erudice a pochopení podstaty práce s různými materiály – zejména s kovem, který byl jeho původní doménou. Hledání čistých tvarů a optických možností vytvářených artefaktů ho přivedlo ke sklu, které mu otevřelo nové výrazové možnosti. Ve své tvorbě se pohybuje na pomezí užitého umění, volného umění a exklusivního designu limitovaných sérií a zakázkových objektů, včetně svítidel a interiérových projektů.
Řemeslně dokonalé objekty i užitkové předměty jsou často vytvářeny pomocí náročné techniky vrstveného hutního skla a pestré škály zušlechťovacích technik. Rudolf Burda pro práci na sklářské huti vytváří vlastní kovové formy, kterými dává tvar svým unikátům. Neskrývá přitom inspiraci architekturou funkcionalismu, organickým tvaroslovím skandinávského designu a avantgardními směry – konstruktivismem a kubismem. Ve své volné umělecké tvorbě směřuje ke kompaktním abstraktním formám inspirovaným přírodou v nejširším slova smyslu – včetně vesmírné tématiky."

PhDr.Mgr. Jaroslav Polanecký Ph.D.,
Fakulta umění a designu J.E. Purkyně

"Od počátku minulého století umění přijalo řadu nových výrazových materiálů, ale sklo a křišťál jsou mezi těmi, které se i dnes používají především v rámci užitého umění.
Nejvýznamnější umělci, kteří v nedávném období tvořili díla s uplatněním skla, působili ve střední Evropě a především v Čechách.
Rudolf Burda je napojen na tuto pozoruhodnou tradici a to jak svou produkcí designu, tak volnou uměleckou tvorbou, ve které rozvíjí koncept dynamiky a sloučenosti vztahu se zásadními existenciálními sděleními.
Sklo, křišťál, je materiál, který nějakým způsobem rekonstruuje vytváření přírodních krystalů.
Během jejich realizace minerály prodělávaly proces známý jako „krystalizace“. Při určité teplotě ruda stále v kapalném stavu vychladnutím ztuhne a získá polyedrický tvar. Vnitřní složení se vyznačuje dokonalým pořadím, v němž jsou umístěny jeho molekuly. Tato harmonická struktura je důvod, proč přírodní sloučeninou pochází elektromagnetická síla, která má schopnost komunikovat pozitivním způsobem.
Tyto kvality se Burda ve svém díle snaží uchovat a navíc zkouší proniknout do tajemství matérie, která má v sobě jakoby zakletý prostor, do kterého nám autor dává možnost nahlédnout.
Burdovy umělecké objekty odhalují utajené vrstvení průzračného i barevného skla a připomínají všudypřítomný, univerzální oceán kosmických sil, která vše obklopují.
Barevné kontrasty, průhledy a odlesky světla objektů, dovolují vizualizovat energetická pole vitální struktury díla.
Sklo, křišťál, který v tvorbě Rudolfa Burdy zachovává vzpomínku na svou transmutaci, uskutečňuje podmínky ke galaktické změně, odpovídající na příliv a odliv životní energie, která spojuje makrokosmos a mikrokosmos. Pomáhá řešit konflikt energetického antagonismu návratem k Arché – prvotní jednotě hmoty a energie, k fyzické a metafyzické symbióze."

Miroslava Hájek,
Art Historian, Critic and curator of Bruno Munari

VYBRANÉ VÝSTAVY

1995 Kov a sklo – Muzeum Mladá Boleslav
2011—2012 GLASS - Hotel Aplaus — Smetanova Litomyšl
2011 Futurista / 3DH — Skleněné objekty
2012 Boudoir Club Society Prague pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí
2012 Gatte Gallery „Skleněné objekty“ / Nahá geometrie F. Drtikola
2012 12.ročník Festivalu umění a skla Karlovy Vary
2012 Rudolf Burda - Abyssus, Sun Gallery - Spa Resort Sanssouci
2012 Art Fair Utrecht
2013 Czech Glass Masters - Moser Art Gallery, Staroměstské náměstí Praha
2013 13.ročník Festivalu umění a skla Karlovy Vary
2013 Objekt Yellow Abyssus No.1, J&T Bank
2014 Rudolf Burda Glass, POP UP Gallery Art Salon S, Dancing Building Praha
2014 Index Dubai 2014
07/2014 Van Loon Galleries/ Vught / Nederland / Solo Exhibition
08/2014 Art Nocturne Knocke / Belgien
10/2014 The Affordable Art Fair / Nederland
11/2014 Art Fair 2014 / Atelier Habib / SAE
05/2015 Index Dubai 2015
11/2015 Private Exhibition Chateau Hostačov, Czech Republic
12/2015 DSC gallery, Prague
04/2016 Showroom Rolls & Royce, Prague
05/2016 Exhibition Mánes, Prague
05/2016 Exhibition Le Palais Art Hotel, Prague
08/2016 Project for Leica
10/2016 Jinagsu Art Fair, Changzhou, China
11/2016 SCOPE Art Basel Miami
01/2017 LA Art Show

 

Design reference pro klienty

Clarion Congres hotel České Budějovice
CPI Group
Dragon Internet
Golf Mladá Boleslav – Sand Martin's Holes
Horizont s.r.o.
Hotel Chateau Kotěra
Krušovice královský pivovar
Konečná & Šafář s.r.o.
Moser a.s.
Město Mladá Boleslav
Nadace Českého Kubismu
Rolls-Royce Motor Cars Praha
Ruckr Autodesign ČR
Siemens ČR
Story design a.s.
Škoda Auto a.s.